...
loader image

Usługi księgowe

Zapewniamy usługi księgowe w dwóch formach: kompleksowej opieki nad firmą oraz wsparcia w wybranym obszarze dostosowanego do potrzeb klienta.

W ETER Księgowość świadczymy kompleksowe usługi:

 • rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczenia podatku VAT,
 • usługi-kadrowo płacowe,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wsparcie w otwarciu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarze księgowości dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Nasi wyspecjalizowani księgowi pomogą Ci w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji finansowej, przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz monitorowaniu terminów płatności. Z naszą pomocą unikniesz niepotrzebnych błędów podatkowych i ryzyka niezgodności z przepisami.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami prawa, podmioty takie jak spółki z o.o., akcyjne oraz komandytowo-akcyjne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, tzw. pełnej księgowości. Ich samodzielne utrzymywanie może stanowić wyzwanie dla niejednego przedsiębiorcy i stwarzać ryzyko popełniania błędów, które często skutkują karami podatkowymi, czy nawet sporami sądowymi. Z tego powodu warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości. Rzetelnie prowadzone rozliczenia zapewnią szczegółowy obraz kondycji finansowej firmy, co pozwala na dopasowanie polityki rachunkowej oraz ułatwia planowanie inwestycji.

Rozliczenia podatku VAT

Oferujemy kompleksową obsługę rozliczeń podatku VAT, włączając w to doradztwo, przygotowanie deklaracji VAT, identyfikację możliwych zwolnień i ulg podatkowych, obsługę korespondencji z urzędami skarbowymi oraz doradztwo w kwestiach związanych z podatkiem VAT.

Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje szeroki zakres usług, w tym:

 • sporządzanie umów o pracę, aneksów oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji podatkowych i składek ZUS,
 • obsługa kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników,
 • obsługa spraw związanych z wypowiedzeniami umów o pracę i zwolnieniami pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowniczych.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe stanowią kluczowe narzędzie w ocenie kondycji finansowej firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Nasz zespół ekspertów gwarantuje profesjonalne przygotowanie sprawozdań finansowych, które są klarowne, rzetelne i zgodne z wymogami prawno-księgowymi.

Wsparcie w otwarciu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz sp. z o.o.

Zakładanie własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) to nie tylko krok w stronę realizacji marzeń o własnym biznesie, ale i spore wyzwanie. Proces ten może być jednak skomplikowany i wymagający, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w dziedzinie prawa handlowego i finansów. Z pomocą naszego zespołu specjalistów zakładanie własnej firmy staje się znacznie łatwiejsze. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie, począwszy od doradztwa w wyborze optymalnej formy prawnej dla Twojego biznesu, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów i formalności rejestracyjne, aż po uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i rejestracji.

Rozpocznij z nami współpracę

Skorzystaj z naszych usług, aby poprawić efektywność finansową swojej firmy.

Rozpocznij z nami współpracę

Skorzystaj z naszych usług, aby poprawić efektywność finansową swojej firmy.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.